Nieuws kleuterturnen

Beste ouders

Om het kleuterturnen door te kunnen laten gaan, hebben we toestemming nodig van de stad Sint-Niklaas. Morgen zal onze aanvraag besproken worden tijdens het college van burgemeester en schepenen. We hopen op een positief advies en zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van de beslissing en de eventuele aanpassingen rond het brengen en ophalen van de kleuters. Indien toestemming, starten we terug op 21/11. (de zaterdag nadat de scholen terug opgestart zijn)

Bedankt voor jullie begrip en hopelijk tot binnenkort!

Groeten, Turnkring Jeroen

Sportkamp 2020 – corona-update 29/07

Beste ouders,

de laatste voorbereidingen voor het sportkamp zijn van start gegaan.

We willen jullie nogmaals vragen ons te helpen en je verantwoordelijkheid op te nemen. Ben je op reis geweest in oranje of rood risico-gebied, laat je kind zeker testen! Is je kind ziek de laatste dagen voor het kamp of zijn er symptomen van COVID-19, hou je kind dan aUb thuis: hoesten, snotneus, koorts, …

We begrijpen dat dit jammer zou zijn, maar 1 ziek kind kan het einde van het sportkamp voor alle andere kinderen betekenen.

Er zijn ook een aantal kinderen die mee zijn geweest opeen ander kamp waar 1 persoon nadien positief heeft getest. Alle betrokken leden, leiding en ouders zijn geïnformeerd en doen het nodige. We informeerden bij huisarts, de Ambrassade, en volgen de Sciensano-procedure. Kinderen die positief testen kunnen uiteraard jammer genoeg niet mee. De kinderen waar het resultaat negatief was zijn wel toegelaten. Wees tijdens het sportkamp steeds telefonisch bereikbaar voor het geval je kind moet afgehaald worden.

Kan je je hier niet in vinden, kan je je kind nog uitschrijven.

Bedankt voor jullie begrip, en laten we hopen op een corona-vrij sportkamp !

Sportkamp 2020 – covid-update

Beste ouders, binnenkort start ons 44e sportkamp.

We hebben heel veel maatregelen genomen om dit veilig te laten verlopen voor alle leden en de leiding, en houden ons strikt aan alle afspraken en protocollen.

Nu willen we ook aan jullie vragen ons te helpen en jullie verantwoordelijkheid te nemen. Ben je op reis geweest in een risico-gebied, laat je zeker testen! Is je kind ziek de laatste 5 dagen voor het kamp, hou je kind dan aUb thuis. We begrijpen dat dit heel jammer zou zijn, maar 1 ziek kind kan het einde van het sportkamp betekenen voor alle andere kinderen. Bedankt voor jullie begrip !

Sportkamp – COVID-afspraken

Beste ouders,

Naar aanleiding van de COVID-19 maatregelingen kan het sportkamp doorgaan mits aanpassingen:

 • De kinderen en leiding worden in bubbels verdeeld en hebben eigen slaapplaatsen, sanitaire voorzieningen, eettafels & materiaal.
 • Deze bubbels zullen  we voorzien van een kleur. Alle kinderen uit de bubbel krijgen een polsbandje met een kleur, net zoals de kamers, tafel, gang,.. zodat het voor de kinderen duidelijk blijft.
 • Bubbels:
 • BLAUW: 3e kleuterklas – 1e leerjaar – 2e leerjaar – leiding van deze leerjaren
 • GROEN: – 3e leerjaar – 4e leerjaar – 5e leerjaar – leiding van deze leerjaren
 • ORANJE: 6e leerjaar – 1e middelbaar – leiding van deze leerjaren
 • Voor een goede organisatie bij het in- en uitladen vragen we aan jullie om de bagage van de kinderen te kenmerken met het gekregen label in de juiste kleur van bubbel van je kind.
 • De leden en leiding van dezelfde bubbel blijven steeds in hun eigen bubbel. Die behouden onderling de 1,5m afstand niet. Met leden/leiding van de andere bubbels is dit wel het geval.
 • Extra handen wassen en ontsmetten, ontsmetten van turnmateriaal, verluchting kamers, …
 • De kinderen brengen een eigen DRINKFLES mee met de NAAM erop .
 • Graag  een MONDMASKER  voorzien in de HANDBAGAGE en verplicht een mondmasker voor het vertrek met de bus.
 • Bij ziekte/koorts zijn we genoodzaakt om jullie op te bellen en te vragen om je kind op te  halen. Gelieve in de bagage ergens duidelijk een contactpersoon te vermelden die zich in België bevindt, wanneer jullie in het buitenland zijn.
 • Doordat de Hopper-kampplaats Drieboomkensberg zelf ook richtlijnen moet volgen, hebben ze meer tijd nodig om de lokalen na ons kamp te poetsen en te ontsmetten voor de volgende groep. Daardoor zien we ons genoodzaakt het kamp 1 dag vroeger af te ronden. Op vrijdag 7 augustus komt de bus de kinderen oppikken na het avondeten. Vertrek 19u30 -> aankomst rond 20u30
 • We volgen de richtlijnen van de overheid op zodat we de veiligheid en gezondheid van jullie kinderen zo goed mogelijk kunnen bewaken.
 • Verdere info over vertrek, benodigdheden of andere zaken zijn al te vinden op onze site: www.jeroen.broeders.be , eind juni zijn daar de allerlaatste afspraken te vinden!

Met vriendelijke groeten,
Kris Smet en Mieke Verhassel